Registrácia pozastavená z dôvodu naplnenia štartovnej listiny. Čakáme na úhrady platieb.